51commentarer

Rami och Voltaire

Det var rätt av UF

Explosiva ämnen !

Bekväm yttrandefrihet

Yttrandefrihet för alla
DN, Rami och yttrandefriheten

DN:s två propagandaartiklar

Svenska Dagbladets artikel

Vindvändning har ägt rum

Güngör:
Rami väcker känslor
Svensken och åsiktskontroll

Mycket intressant
fenomen

Etablissemanget är rädd
f
ör Yttrandefriheten !

Vad vill Ahmed Rami?

Gud har blivit svensk


MAGNUS JONSSON, ARBER BERISHA, HANS WESTERBERG,
redaktörer för Linköpings Universitet studenttidning:
Därför bjöd vi in
Ahmed
Rami

http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/22/darfor-bjod-vi-ahmed-rami

Debattörerna:(från vänster till höger): Sanna Wolf (Stockholms universitet),  Mattias Bjärnemalm (Piratpartiets EU-lista),
Ahmed Rami
(Journalist och debattör), Erik Hellsten (Ordf. konstfacks studentkår, Stockholm), Yasri Kahn (Sveriges unga muslimer),
Edgar Almén
(docent, Religionskunskap, Linköpings Universitet)

Utrikespolitiska föreningen vid Linköpings
Universitet om varför de bjöd in en förintelseförnekare:
Värför bjöd vi in Ahmed Rami
http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/22/darfor-bjod-vi-ahmed-rami

2009-05-22

Vem som ska bestämma över vad vi ska tycka och vilka vi har rätt att diskutera med. Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet avser att fortsätta vara ett forum för den fria och öppna debatten, det finns ingen poäng med att enbart bjuda in talare som stryker våra medlemmar medhårs. Det skriver MAGNUS JONSSON, HANS WESTERBERG och ARBER BERISHA, knutna till utrikespolitiska föreningen vid Linköpings Universitet och är redaktörer för Linköpings Universitet studenttidning www.utpost.org
Finns det gränser för yttrandefriheten? Den frågan fick stor aktualitet i samband med att Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet bjöd in Ahmed Rami att delta i en debatt om yttrandefrihet.

Det är sedan tidigare känt att Rami är kontroversiell, men att Expo, Svensk Israel-information och självaste DN har en så snedvriden syn på den fria debatten är anmärkningsvärt.

Det är problematiskt att studenter antas
oförmögna att hantera åsiktsfrihet och att det krävs någon form av överhet för att reglera vem som är förbehållen rätten att uttrycka sig.

Den som har följt Utrikespolitiska studentföreningens verksamhet vet att föreningen under det gångna året har haft föreläsare från både höger och vänster samt ambassadörer, ideologer från tankesmedjor och gräsrotsarbetare från ideella organisationer. Ramis besök har uppmärksammat vem han är och vad han står för. Givet att folk i allmänhet själva kan hantera hans åsikter går hans motståndare sannolikt som vinnare ur processen. Detta eftersom folk i allmänhet, däribland undertecknade, är starkt kritiska till vad Rami står för. Att ge extrema åsikter en plattform är en vedertagen strategi för att bekämpa dem, det lockar människor att själva ta ställning och rådgöra sitt förnuft.

Tidigare i vår bjöd föreningen in Israels ambassadör Benjamin Dagan. Föreningen blev då hårt kritiserade av framförallt vänsterextrema grupper men också i andra forum där den allmänna uppfattningen var att det var opassande att låta en ockupationsmakt komma till tals. Liknande situation uppstod när föreningen bjöd in konstnären Lars Vilks för en debatt om Muhammedkarikatyrerna. I båda fallen föranleddes en debatt som är påfallande lik den vi ser idag.

Det är alltid upp till den enskilda individen att avgöra hur information man blir konfronterad med ska värderas, så fungerar ett demokratiskt och öppet samhälle där det är naturligt att utsättas för andra åsikter än den egna. Det ska också sägas att Ahmed Rami satt inför en publik på över hundra universitetsstuderande, en professor i religionsvetenskap i panelen och en moderator som är med särskild expertis i hedersrelaterat våld. I detta fall så medverkade Ahmed Rami i en debatt om just yttrandefrihet och han fick flera gånger under debatten medhåll i sina utläggningar om yttrandefriheten av de andra panelmedlemmarna, däribland konstfacks kårordförande Erik Hellsten. Rami medverkade således i debatten i egenskap av att ha blivit dömd för hets mot folkgrupp och därmed ha missbrukat den lagstadgade yttrandefriheten. Att påstå att Ahmed Ramis besök på UF Linköpings medlemsdag skulle understödja antisemitiska åsikter är att slå i luften.

"Jag tycker att man faktiskt kan förbruka sin plats i den öppna debatten. Det gäller inte många människor, men definitivt Ahmed Rami." Så skriver Daniel Poohl, chefredaktör på Expo. Krävs det någon form av lagstiftning för oss på Linköpings Universitet? Frågan är då vem som ska bestämma över vad vi ska tycka och vilka vi har rätt att diskutera med. Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet avser att fortsätta vara ett forum för den fria och öppna debatten, det finns ingen poäng med att enbart bjuda in talare som stryker våra medlemmar medhårs. Att det är en plattform för olika åsikter är inte konstigt, förekomsten av kontroverser och uppseendeväckande debatter är naturligt.
 

51 Kommentarer
http://www.newsmill.se/artikel/2009/05/22/darfor-bjod-vi-ahmed-rami


1- Det är viktigt med yttrandefrihet oavsett vad man tycker om åsikterna. Hets mot folkgrupp är en sak, och det har ju Rami tagit sitt straff för, men det blir konstigt om vissa människor ska förbjudas att tala. Vem ska bedöma det? Det beror ju på vem man frågar. Det är bättre att möta t.ex. SD med argument istället för att bjuda dem på en martyrroll.

Mattias E, 2009-05-22


2 - Helt rätt det ni har gjort och sagt! Jag blev ganska förvånad när jag läste artikeln i DN idag..
Man måste bekämpa de hemska åsikterna här i världen genom att kunna vinna debatter mot dem. Jag tror att det är ganska självklart att studenter har förmåga att bedöma personer själva, utan att andra styrande lägger sig i.
Låt alla få säga deras ord, hur dumt, hemskt och groteskt den än är! Möt dem med med vinnande argument!

M, 2009-05-22


3 - Yttrandefriheten är en nödvändig förutsättning för att vi ska få reda på sanningen i viktiga frågor. Och sanningen är den ENDA kompass vi kan ha för att möta framtiden.

Den s.k förintelsen är en historisk företeelse och skall därför bedömas och utredas av historiker i en fri debatt liksom alla historiska händelser.

Det är därför inte lämpligt när västerländska stater lagstiftar om vad som är sanning, som har skett i fallet med förintelsen. Förintelseförnekelse är ett brott i Belgien, Frankrike, Litauen, Polen, Rumänien, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Tyskland, Österrike samt i Israel. Straffen är ofta flera år i fängelse.
I t.ex. Österrike kan man ådömas upp till 10 års fängelse.
Yttrandefrihet ? En seriös debatt bland historiker är givetvis omöjlig med sådana lagar. Vilka historiker, som anser att förintelsen inte har skett, TÖRS yttra sig med sådana lagar ?

Nämnda länders lagstiftning ÄR ett ovärdigt övergrepp på yttrandefriheten och därmed även på vår rätt att söka sanningen om historiska händelser. En rätt som alltid måste få vara fri.

Jag vill påpeka att många förintelseförnekare är helt ärliga uppriktiga och ofta bildade människor som söker sanningen i denna fråga. Varför ska de inte få göra sin röst hörda ?

I Sverige har vi ännu inte någon lagstiftning av samma typ som i Tyskland, men den kanske kommer snart ? Liksom t.ex. FRA-lagen via EU:s initiativ. EU föreslog den lagen för alla länder inom EU, men initiativet stoppades av England i samarbete med de nordiska staterna med hänvisning till just lagen om yttrandefrihet.

Men vi har Forum för levande historia om vilket vänsterpartiet har framfört åsikten att ...

det är forskare och inte statliga myndigheter som ska skriva historia. Staten ska enligt dem inte vara opinionsbildande; Den ideologiska striden kring historien i stället tas av partier, organisationer och folkrörelser. Vänsterpartiet har också kritiserat myndigheten med motiveringen att "Den pro-västliga tendensen är uppenbar. Ondskan placeras konsekvent utanför västerlandets liberalkapitalistiska civilisation. Den västerländska kolonialismens brott, den transatlantiska slavhandeln och liknande har utelämnats."
(källa :http://sv.wikipedia.org/wiki/Forum_för_levande_historia)

Jag kan bara hålla med. Vi i västerlandet är snabba att döma andra för brott men vill inte se våra egna brott eller förringar dem.

Bör vi inte åtminstone tillåta yttrandefrihet i en historisk debatt som gäller hur onda våra fiender (nazisterna) var ?
Våra fiender är per definition monstruöst onda och vi är alltid goda ?

Vad är det för debatt ? Yttrandefrihet ? Sanning ?

Voltaire lär ha sagt "Jag delar inte din uppfattning, men jag är beredd att dö för din rätt att framföra den!!
Det lär vara omtvistat huruvida Voltaire verkligen var fader till detta vackra citat, men att han stod för den åsikten är säkert. Tur för honom att han inte lever i dagens Frankrike !

Börje Lundberg, 2009-05-22
 

4 - Ni som inte vågar släppa fram Rami i den seriösa debatten, vad är ni rädda för? Tror Poohl och Expo att alla andra utom de har analysförmåga? Zionismen måste debatteras precis som wahabismen!

Charlotte T., 2009-05-22

5 - Grabbar.. det är inte många som kommer förstå er .. Yttrandefrihet är inget som står inte särskilt högt i Sverige, istället har något som heter poltiskt korrekthet så ni kommer nog offentligt korsfästas för detta..

LOCKET PÅ! eller bli uthängda som ANTISEMITRASCISTNAZIFASCISTOIDA Propagandister i media

FY PÅ ER, FYYYYY

Skämt åsido.. stödjer er till 100% ni borde få bjuda in vilka knäppjökar och kontroversiella som helst ni så länge ni skulle göras snyggt och balansera deras åsikter med att bjuda in meningsmotståndare..

Men tyvärr är det omöjligt i Sverige som det ser ut nu med lagstiftning och samhällsklimat, fortfarande rena stenåldern tyvärr.

Mike Nilson, 2009-05-23
 

5 - Jag tycker det var rätt att bjuda in honom, om det också krävs att han ställer upp på en utfrågning där kritiska frågor tillåts, om man bara tillåter de som är politiskt korrekta att uttala sig då är demokratin DÖD.

Nätet ökar demokratin, 2009-05-23
 

6 - En applåd till LU's utrikespolitiska förening!
Det är sällan man ser yttrandefriheten utnyttjas i detta land. Många verkar tycka det räcker med att en komite av samhällets 200 röststarkaste individer avgör vad som får sägas eller inte.
Noterar med avundsjuka att mitt eget universitet saknar intellektuell glöd.

Jinn, 2009-05-23
 

7 - Moissis. ECPAT besöker föreningen i höst, välkommen då. Det blir emellertid ingen debatt utan föreläsning just eftersom det i stort inte finns särskilt omfattande meningsskiljaktigheter i frågan.

Hans, 2009-05-23
 

8 - Om föreningen bestämmer sig för att debattera barnsexhandel och kan finna både personer som argumenterar för och emot handeln kommer iaf jag att gästa den föreläsningen (även om det är en pedofil). Det skulle vara ytterst fascinerande att få en inblick i den människans huvud.

Fredrik, 2009-05-23
 

9 - Detta är ett exempel på äkta civilcurage. All heder till Utrikespolitiska föreningen.
Andreas Wallentin, 2009-05-23
 


10 - Jag applåderar er inställning och denna artikel. Man måste inte tycka som Ahmed Rami bara för att man låter honom komma till tals. Har vi yttrandefrihet så har vi. Lustigt att så många tyckte det var fel att folk var upprörda över Mohammedkarikatyrerna och gapade om yttrandefrihet men när det kommer till saker som de inte tycker om att höra så ska man sätta munkavel på de personerna.
Jag bor i ett land där man inte kan eller får yttra sig om det mesta och jag har bott i ett land som var ännu värre. Man får inte diskutera styret eller ens blogga fritt om vad man tycker om politiska saker i landet.

Jag hoppas att svenskarna vårdar de rättigheter som demokrati har medfört i stället för att missbruka de genom att pressa människor som faktiskt förstår begreppen vi talar om. De rättigheter vi har i Sverige när det gäller att yttra oss i olika frågor är fantastiska och alla ska ha rätt till det vare sig vi tycker om deras åsikter eller inte.

Sandra, 2009-05-23


11 - Zionismen måste debatteras precis som wahabismen!

Peter W, 2009-05-23
 

12 - Att tysta ned saker man inte gillar eller att försöka blunda för demokartins och öppenhetens pris, dvs att det finns folk som tänker som Rami, är inte rätt det heller.

Mike Rossi, 2009-05-23
 

13 - Det som kvalificerar Ahmed Rami till en akademisk plattform på ett universitet i en diskussion om yttrandefrihet är att han en gång har dömts i yttrandefrihetens namn!
 

cdw, 2009-05-23


14 - kämpa på! Ni har helt rätt och jag håller fullständigt med det ni säger, hävdar och försvarar. Det fina med demokratin är att alla har rätt att säga sitt, att tänka fritt, att helt fritt tycka och tro och tala öppet om sina värderingar och åsikter. Inte i smyg som de flesta gör för de flesta är rädda för omgivningens reaktioner. Och idag ska man vara helst politiskt korrekt och inte snacka skit om andra. Samtidigt ska man stå både för det man säger, skriver och det man gör - det är min åsikt men som sagt vi har en dålig klimat här i Sverige som kan kallas "rädsla". Våra ledande tidningar är rädda att tala öppet, våra ledande politiker likaså, folket, olika representanter osv. Man ska vara "neutral och lagom" och inte såra andras känslor. Skitsnack.

Det finns alltid folk och det har alltid funnits folk som tex. fortfarande hävdar att Niel Armstrong var inte på månen - allting är fejkat. De religiosa i tex. USA hävdar att allt som Charles Darwin upptäckt och gjort är trams och påhittat och att det är gud som har skapat världen. För så säger Bibeln. Att förintelsen är rena lögn och att det inte fanns 7 miljoner judar då. Konstigt nog är det ingen av dem som hävdar att självaste Hitler är också en påhittad figur. OSV.
Jag själv driver en blogg och innan jag skriver mina inlägg så läser jag, minst tre-fyra timmar om dan. Alla ledande och ett par lokala tidningar, massa bloggar, folks kommentarer osv. Och det jag kan säga är: det spelar ingen roll vad man säger - rätt eller fel, så finns det alltid nån eller några som inte håller med. Är man positiv - det är inte bra enligt vissa, är man negativ - likadant. Man ska inte vara varken objektiv eller subjektiv för det kommer nån annan med påståenden att det inte är fallet utan tvärtom. Allting är rellativt och ingenting är självklart. Om någon påstår att natten är svart då dyker det automatiskt en idiot som påstår att det är lögn och att dagen är svart och natten är vit osv. Hoppas att ni förstår vad jag menar och ni som tvivlar på det jag säger - läs varje dag olika kommentarer så ska ni få se. Om ni är lata - det räcker med kommentarerna på  nätet. Yttrandefriheten är ofta bara en gammal mantra eller påhittat floskel, ett tömt ord som bara står skrivet nånstans men i praktiken funkar inte. Inte ens SD, som får idag mer röster än vissa partier som sitter i riksdagen har inte rätt, enligt vissa "rättänkare" att uttala sig. Inte heller Piratpartiet osv. Allting är fel, fast man bevisar gång på gång att det är rätt och allting är rätt, fast det är bevisligen tvärtom osv. Hyckleri och dubbelmoral hela vägen.

Milan Bozic, 2009-05-23
 

15 - Vem har velat förbjuda studentföreningen vid Linköpings universitet att bjuda in Ahmed Rami, till debatt om yttrandefrihet? Gäller det inte snarare ifrågasättandet av omdömet bakom inbjudan? Det är inte straffbart att ha dåligt omdöme, men det kan kritiseras. För att citera Dagens Nyheter (ledare 2009-05-22) ”Ahmed Rami själv måste rimligen, efter decennier av rasistisk verksamhet, anses ha förverkat rätten att delta i seriösa sammanhang”. Jag uppfattar det som ett rop på jurididkt förbud.

Hans Bratt, 2009-05-23
 

16 - Det verkar på vissa som om man bör förlora sina  mänskliga och medborgliga rättigheter om man är "förintelseförnekare". Vad egentligen innebär demokrati ? Är det att stopa allas tankar i samma form? Det finns ingen demokrati utan möjligheten och rätten att fritt framföra fria åsikter. Mentaliteten som råder hos makthavarna är: "Visst, skall alla komma till tals, men samtidigt alla som har en avvikande åsikt betraktas som knäppgökar". All heder åt Utrikespolitiska föreningen vid Linköpings Universitet !

Adoremus, 2009-05-23
 

17 - TIll er som kritiserar OMDÖMET att bjuda in Rami

Vad är den yttrandefrihet värd som inte tillåter de som är dömda för politiska "brott" att yttra sig ?

Orsaken till att många begår dessa typ av "brott" är ofta just att de anser att den "brottsliga" handlingen i sig är etiskt riktig och rätt!

Detta är typiskt för de flesta som begår i vart fall politiska "brott".

Ett exempel härpå är de amerikanska soldater som vägrade vapentjänst i Vietnam (alternativt Irak) och därmed begick "brott" enligt amerikansk lag.

Som "brottslingar" skulle alltså dessa "desertörer" inte kunna delta i en debatt angående militärtjänstgöring i USA?

Att nyttja sådana resonemang leder till att yttrandefriheten blir ett propagandistiskt slagord för etablissemanget. Vari ligger värdet av en debatt som förutsätter att debattören respekterar etablissemangets krav och regler ?

Självfallet ska Rami delta i dessa typer av debatter och då få motivera VARFÖR han begick handlingar som av tingsrätten - eventuellt felaktigt - klassades som "hets mot folkgrupp".

Endast så kan vi finna sanningen. Och rätten att söka sanningen ska alltid vara fri, villkorslös, annars kommer vi att allt mer agera från falska föreställningar om hur världen ser ut. Det slutar förr eller senare med vår undergång, anser jag.

Börje Lundberg, 2009-05-23
 

18 - http://www.youtube.com/watch?v=uxWFXb2jpS4

Jinn, 2009-05-23
 

19 - Personer som kallar Rami för nazist är antingen väldigt okunniga om nazism eller om vad Ahmed Rami anser. Man blir inte automatiskt nazist bara för att man kritiserar judar eller ens för att man, som Rami, umgås med nazister. Man blir inte heller jude för att man kritiserar Rami eller umgås med judar.

Däremot blir man en förtryckare om man anser att och verkar för att människor som har andra åsikter än en själv inte ska få uttrycka dem. Tänk på det ni som skriker efter munkavle på Rami!

Bengt Persson, 2009-05-23
 

20 - Man blir mörkrädd när man läser hur vissa nämner demokrati och frihet för att förtrycka avvikande åsikter. Om den Utrikespolitiska föreningen bjöd in denna människa under sitt tak, vilka är vi att komma utifrån med högafflar.

Tror ni verkligen att Ramis åsikter kommer att spridas som ringar på vattnet och att debattören kommer att överta  Sverige i en snar framtid ?! I så fall så kan ni inte tro särskilt mycket på era egna argument eller på människan i dagens informationssamhälle.

Många i tråden skriver om den dagen då någon bjuder in en pedofil och drar sedan ett lika med tecken med barnsexhandel. Utan att gå djupare in i en diskussionen så är det tydligt att det saknas en hel del i debatten.

Vad sägs om att ta debatten istället för att sticka huvudet i potatislandet.

Jag vill också passa på att tacka alla frihetskämpande individer med citatet. "Jag delar inte dina åsikter, men jag är beredd att dö, för att du ska få framföra dem"

Sandra2, 2009-05-23
 

21 - Pedofili / barnhandel är helt klart oacceptabelt och behövs inte diskuteras. Detsamma gäller givetvis judehat.

Det som däremot frågan som diskuterades var yttrandefriheten. Där finns det en stor gråzon som man behöver diskutera.

Det kan vara idé att lyssna på dem som inte tycker precis som du. Bara en liten reflektion.

Viktor, 2009-05-24
 

22 - Varför ska jag i en debatt om yttrandefrihetens gränser ta hänsyn till om Rami nedsättande värderingaroch kommentarer som uppenbarligen totalt saknar verklighetsanknytning och inte har någon annan avsikt än att kränka en debattör ? Sådana formuleringar är väl att jämföra med "hets mot folkgrupp" då Rami ju förkroppsligar åsikter som utmärker stora delar av befolkningen i Mellersta Östern inklusive araber och iranier m.fl.

Tycker ni som har kritiserat Rami i nedsättande termer ska skärpa er och återkomma med inlägg där ni analytiskt motiverar vad ni här har skrivit ! DÅ kan det vara av intresse att läsa.

VEM vill läsa en massa irrationell smörja ?

Börje Lundberg, 2009-05-24
 

23 - Yttrandefriheten är bland det viktigaste vi har! Den måste inkludera ALLA åsikter, även de åsikter som är obekväma, förkastliga och hemska. Det viktiga är att man då man låter personer som Rami att yttra sig och bemöta dem i debatt. Lika viktigt som det är att dessa personer får uttrycka sina åsikter, lika viktigt är det att argumentera mot dessa personers åsikter, att visa - om det är fallet -  hur dåligt underbyggda dessa personers idéer och teorier är.

Annars existerar inte yttrandefriheten längre. Så tack för att ni försvarar den!

Olle, 2009-05-24
 

24 - Jag har ofta funderat över: när är jag en förintelseförnekare? Om jag tänker i mitt huvud: "Nä, det där tror jag inte på - fastän jag matats med det i nästan hela mitt liv." Eller om jag bland vänner på krogen säger: "Nja, jag är inte övertygad om att det är sant." Eller: "Kan det vara så att vi via vissa media blivit förda bakom ljuset?" När riskerar jag att bli släpad inför domstol: För tankefrihetsbrott? För yttrandefrihetsbrott? För hets mot (fel) folkgrupp? Jag har verkligen sökt svar på detta men aldrig lyckats.

Nils H, 2009-05-24
 

25 - Diverse citat om yttrandefrihet:

http://sv.wikiquote.org/wiki/Yttrandefrihet

Swedish Male, 2009-05-25

26 - Verkar som att många kommentatorer inte ens har läst UFs artikel här på newsmill. Rami var inte där för att diskutera om sina kontroversiella åsikter.
Han var där för att debattera om yttrandefrihet, inget annat. För att få en balanserad debatt så är det väl självklart att bjuda in en person som Rami, som är extrem i sina åsikter om yttrandefrihet. Vart finns det konstruktiva i debatt där men bara bjuder in personer som delar samma åsikt? Samma argument kan sägas om demokrati. Vad för sorts demokrati är det där man bara bjuder in liktänkande människor? Låter mer som fascism i mina öron...

Jan1337, 2009-05-25
 

27 - Rami får ju inte säga så mycket i alla fall för då blir han säkert åtalad.

Mike Nilson, 2009-05-25
 

28 - Varför är det fel att bjuda in en person som har åsikter som inte stämmer överens med DN:s åsikter? Vad har DN för rätt att bestämma vilka som inte borde tillåtas delta i en debatt? Som vanligt har DN en förutfattad åsikt som beskriver den proisraeliska redaktionen så fint, och som vanligt inte är beredda att ta debatten med med andra som inte har liknande åsikter.

Said El Shobaki,  22 maj 2009.


29 - Och expo är en värdig instans?
Expo har ju bara några grovt kriminella Israelanhängare

haha, 22 maj 2009.


 
30- Johan L, därför att du är en av de extremt ovanliga få som faktiskt tar dig tid att läsa hans texter innan du uttalar dig. Resten är bara emotionellt hjärntvättade sheeple som lyder sina fåraherdar som EXPO &
Co. Tror inte det finns någon här som upprörs över hans inbjudan som har läst vad Ahmed Rami faktiskt skriver, människan har en fallenhet för häxprocesser. Därtill var diskussionen om yttrandefrihet och ingenting annat, varför skulle det inte vara intressant att höra vad en som blivit straffad för sina åsikter har att säga om den saken?

x-demokraten, 22 maj 2009.


 
31 - Alltså jag har lusläst hela RadioIslam.org och jag hittar INGET på sidan som skulle vara värre än något som skrivs på diverse svenska "islamkritiska" bloggar dygnet runt 365 dagar om året. HUR kunde han bli fälld överhuvudtaget?

Johan L,  22 maj 2009.


32 - Helt rätt. Låt de utstickande åsikterna komma till tals, även de av de flesta anses som idiotiska. Förmodligen blir de krossade i en debatt, i så fall.

Robin, 22 maj 2009.


33 - Självklart ska han få medverka. Yttrandefrihet verkar inte vara särskilt viktigt för svenska folket..

Pahlavi, 22 maj 2009.


34 - En yttrandefrihet som endast tillåter åsikter som delas av flertalet är tämligen värdelös. Vi som samhälle måste visa att vi tar våra värderingar om pluralism och yttrandefrihet på allvar och låta dessa personer träda fram i offentlighetens granskande ljus för envar att bedömma eller fördömma. Annars fortsätter de endast att verka i det fördolda och får en martyrstämpel av sina anhängare, ungefär som SD verkar ha fått.

LR, 22 maj 2009.


35 - Björn Eriksson är den ende i den här artikeln som har förstått verkligheten - något inte ens reporterna har gjort.
Genom att försöka tysta ner personer som flagrant bryter mot samhällets normer i sina åsikter skapar man per automatik en undergroundrörelse och förlorar kontrollverktyget.
Genom att konstant bjuda in dessa individer och låta dessa debatera mot kvalificerat motstånd krossas succesivt alla deras argument.

Scrooge,  22 maj 2009. Bloggar om artikeln

 

Om
Ahmed Rami
och
Voltaire

Linköpings universitet bjöd in Ahmed Rami, grundare av Radio Islam, för att debattera yttrandefrihet, skrev DN.

Universitet ska alltså ha utnyttjat sin rätt till yttrandefrihet, som journalisterna åtnjuter.

När någon ger sig rätten att dra gränser för vad andra får säga eller inte säga och i vilka fora, för vilken målgrupp etc, är det rätt att gå till källorna.

Vad står liberalismen, yttrandefrihetens moder, för?

Voltaire sa det så vackert: ” Jag håller inte med om vad du säger, men jag skulle kunna dö för att försvara din rätt att säga det”.

Att höra på vad alla sidor har att säga är rätt.

Anders


 
 Jag tycker att det var rätt av UF.

Jag har svårt att tänka mig någon bättre representant än Ahmed Rami som dels har fört en egen fri resonemang och dels blivit fälld för det.

Frågan om yttrandefrihet handlar ju ytterst om vi vill ha ett samhälle där Ahmed Rami har rätt att säga det han säger eller om det ska förbjudas.

Inte om Ahmed Rami har rätt i det han säger.

Men att dra in Vilks i bilden, som är uppenbart oppurtunistisk för att inte säga intellektuellt och kulturellt efterbliven är att förolämpa Rami.

Rami är i alla fall akademiker och kan diskuteras med.
Vilks är ett vulgärt fegt svin som klottrar “förolämpande” teckningar i likhet med de som skändar gravar med hakkors.

Att Rami skall ha rätt att yttra vad han vill är självklart !

Att Vilks släpps in i “den fina konstvärlden” är bara löjligt och imbicillt.

En student, medlem av UF
22 Maj 2009

 

http://www.nt.se/ostergotland/artikel.aspx?articleid=5252766

Tam debatt
trots explosiva ämnen !

Linköping

Trots intressanta ämnen och vältaliga debattörer kom diskussionen inte riktigt igång under UF-dagen i Linköping.

Yttrandefrihet, Ipredlagen och religionens roll i politiken. Det var de ämnen som togs upp under en debatt som anordnades av UF, Utrikespolitiska studentföreningen, på Linköpings Universitet. Yttrandefrihet var den fråga som behandlades mest under debatten och som väckte flest funderingar hos publiken.

- Yttrandefrihet är en svår sak att definiera och därför blir det mer en sak att diskutera kring än att ta ställning till, säger Tamuz Hidir, ordförande i UF, Utrikespolitiska studentföreningen.

Testar gränser
De största namnen bland debattörerna i frågan om yttrandefrihet var Erik Hellsten som är studentkårsordförande på Konstfack i Stockholm och Ahmed Rami som startade radiokanalen Radio Islam. Många frågor från publiken riktades mot Erik Hellsten angående eleverna på Konstfack som har blivit polisanmälda för sina examensarbeten.

- Det var intressant att ha med dem i debatten eftersom de båda har varit i utkanten för vad som anses skyddas av yttrandefriheten, säger Tamuz Hidir. Om vi ska undersöka frågan om yttrandefrihet varför inte undersöka dess gränser?

Mer frihet inte fler lagar
Ahmed Rami, som dömdes till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp för antisemitiska uttalanden 1990, anser att yttrandefriheten bör vara obegränsad.

- Vem ska anses ha rätt att ta bort någon annan persons rätta att yttra sig? Alla system har sina sjukdomar men de bör lösas med mer frihet snarare än med fler lagparagrafer, säger Ahmed Rami.

Yasri Khan är styrelsemedlem i Sveriges Unga Muslimer och menar däremot att det är nödvändigt med vissa inskränkningar.

- Yttrandefriheten bygger i min mening på en ständig förhandling mellan olika parter i samhället. Jag kan förstå statens behov att hålla ordning och hindra diskriminering eller våld när den förhandlingen spårar ur. Men alla inskränkningar som görs på yttrandefriheten är negativa och lagstiftning borde används väldigt restriktivt, säger Yasri Khan.

Trots skilda åsikter präglades debatten av kompromisser. Författaren Emre Güngör var moderator och han tyckte att diskussionen kunde ha blivit vassare.

- Det var lite jantelag bland talarna, ingen ville påstå sig veta bättre än någon annan. Men jag tycker ändå att det blev en intressant debatt som förhoppningsvis gav publiken lite nya perspektiv.

Louise Malm
013-28 04 99 [email protected]

 

Yttrandefriheten får aldrig bli “bekväm.”

maj 21, 2009

I onsdags anordnade Utrikespolitiska Studentföreningen vid Linköpings Universitet en heldag åt diverse politiska frågor. 17 olika talare och debattörer hade bjudits in, och en av de 17 var Ahmed Rami, grundaren av Radio Islam. Ahmed Rami har flera gånger dömts för att ha “gått över gränsen” när det gäller yttrandefrihet, och hade just därför bjudits in för att debattera frågan om just denna. Nu hörs ramaskri från DN, om att vi räcker ut en hand till antisemitiska och rasistiska krafter.

För det första, så tycker jag att DN har en fruktansvärt polariserad och enkelspårig bild av det hela. Rami var alltså 1 av de 17 som hade bjudits in för att tala eller debattera, varav Rami gjorde det senare. Han förde inte fram några av sina rasistiska åsikter under debatten, vad jag kunde höra, och var heller inte bjuden för att tala något om den saken. Han var bjuden för att diskutera yttrandefrihetens gränser, och just därför att han är en av de få människor som blivit dömd för att ha “gått över gränsen” så gjorde det honom intressant. Ahmed Rami är inte heller den första kontroversielle talaren som UF Linköping har bjudit in, Lars Vilks – konstnären som hånade en hel religion med sina teckningar av profeten Mohammed. Dessutom har vi haft besök av Benjamin Dagan, Israels sverige-ambassadör, och därmed har vi indirekt bjudit in den Israeliska staten. Trots det har vi inte hört någonting från DNs redaktion. Lars Vilks och Benjamin Dagan (i egenskap av företrädare för staten Israel) har ett betydligt mer tvivelaktigt förflutet än vad Rami har, och fick mycket mer tid och fokus än vad Rami fick. De var dessutom inbjudna för att förklara, och försvara sina handlingar. Det fick inte Rami. Vad jag vill säga är att DNs budskap ter sig en smula skenheligt med denna parallell.

Om nu det värsta skulle hända, att Rami hävde ur sig fördomar och lögner om människor med judisk etnicitet, så får man även tänka på att det fanns gott om människor som inte alls delar hans samhällssyn. Genom sin utbildning har de skaffat sig en god inblick i hur samhället fungerar, och därför skulle man förmodligen kunna sänka honom med argument, snarare än utfrysning. På eftermiddagen innan Rami skulle komma hade roligt nog Sverigedemokraterna haft ett torgmöte som blev stört av ungdomar som kastade ägg på partiledaren Jimmy Åkesson. Att som en av Sveriges största dagstidningar inleda en häxjakt på de som bjuder in talare man stigmatiserat yttrandefrihetslösa ser jag som en sorts “intellektuell äggkastning”, fast en helt klart mäktigare sådan. Då är man inte bättre än de torgmötes-störarna som man så ofta ser ner på. Man kan lyssna på vad alla har att säga, och bör sträva efter detta. Tar man sig rätten att bestämma över vilka som ska ha rätten att yttra sig är man ute på en farligt arrogant väg.

Att hävda sig ha tolkningsföreträde på yttrandefriheten är egentligen bara skrattretande. Kritisera gärna, stäng inte bara dörren!

Hugo

 

  http://www.bahlool.se/archives/tag/rami
Yttrandefriheten ska gälla alla!!

Jag minns att Ahmed Rami var och än idag är, en rätt omdiskuterad man. Man anklagade och dömde honom för att ha hetsat mot judarna. Frågan är, gäller inte yttrandefriheten honom?

Han, Mohamed Omar och många andra verkar bli mobbade, hånade och jagade, för att de har andra värderingar och åsikter än resten av befolkningen. Frågan jag ställer mig då är:

1. Kan det vara att vi har fördomar om dessa personer och de grundar sina uppfattningar i saker vi inte tagit reda på?

2. Kan det vara så att vi jagar oliktänkande och att vi inte skiljer oss ett dugg från medeltidens inkvisitation?

3. Kan det vara att vi är hycklare? Om man nu talar om yttrandefrihet, gäller det då inte att försvara den?

Den heliga Koranen säger att man ska försvara sanningen även om sanningen är bittter.

Ahmed Rami har fått sona sitt “brott”, ska inte han få leva sitt liv i fred utan att man jagar honom lite överallt? På universitetet ska han tala om yttrandefriheten och vart gränsen går. Varför ska han inte få göra det? Varför göra ett stort rabalder om honom och hans åsikter? Vi menar att vi har fängelser och straff som ska rehabilitera fångarna och de dömda, efter det ska man börja på en helt ny vit sida..varför kan man inte göra det med honom?

Jag bryr mig inte om hans åsikter, i texten kommer det fram att han skulle bara diskutera yttrandefrihet inte framföra sina egna åsikter.

En sak som vi sett över hela historien, åsiktsmotståndare jagas och svartmålas i alla epoker. Vi menar oss vara öppna människor som försvarar allas rätt att yttra sig, men senare tiders jakt på personer med “fel” åsikter, har visat mig att det inte stämmer. Vi är hycklare, vi ogillar allt och alla som inte delar våra åsikter och då vi inte kan bemöta dem på debattens slagfält, försöker vi med olika metoder att avhålla andra från att lyssna på dem.

Bahlool

 

 http://erixon.com/blogg/2009/05/dn-ahmed-rami-och-yttrandefriheten/
DN, Ahmed Rami och yttrandefriheten
fredag 22 maj 2009

Jag blir förvånad över att Dagens Nyheters ledarsida går till hårt angrepp på Utrikespolitiska studentföreningen i Linköping för att man bjudit in den dömde Ahmed Rami  (Håll rasismen kort).

Medarbetare i Dagens Nyheter får på uppslag efter uppslag propagera för mördarband.  Utrikespolitiska studentföreningen har bjudit in exempelvis Lars Vilks, känd för satirteckningar med profeten som rondellhund. Att föreningen också ger Ahmed Rami möjlighet att tala ligger inom ramen för den yttrandefrihet som ska gälla i Sverige. Att Rami, till skillnad från DN:s Andreas Malm, är dömd för sin antisemitism är i detta sammanhang ingen avgörande skillnad. Rami har avtjänat sitt straff och kan knappast utsättas för livstids censur. Om han däremot begår nya brott, ska han åter ställas inför rätta.

Varför går Dagens Nyheter så hårt ut mot en studentförening, när man själv i betydligt högre grad gått antisemitiska åsikters ärenden? Förmodligen är det ett sätt att dölja sina egna brister.

DN anlägger samma hycklande resonemang:  det är ok om diskussionen sker inom ramen om Mellanösternkonflikten. Men det är förkastligt när Ahmed Rami kritiserar judar i Sverige.

Den här är naturligtvis ett sjukligt hårklyveri i argumenteringen. 

Och eftersom Utrikespolitiska studentföreningen i Linköping visat en betydligt större bredd på föredragshållare än DN Kultur, så ska ingen skugga falla på dem.

De som begår brott ska ställas inför skranket. Men yttrandefriheten ska inte inskränkas i förväg, särskilt inte om arrangören tydligt demonstrerar att man låter alla sidor komma till tals på lika villkor.

Dick Erixon blogg

 

 Dagens Nyheter

 DN:s två propagandaartiklar
Hets mot Ahmed Rami


 1
http://www.dn.se/kultur-noje/linkopings-universitet-bjod-in-ahmed-rami-1.871313
Linköpings universitet bjöd in
Ahmed Rami

Publicerat 2009-05-21
 

Ahmed Rami, fälld för upprepade fall av hets mot folkgrupp, bjöds under onsdagen in av Utrikespolitiska föreningen vid Linköpings universitet för en debatt kring yttrandefrihet.
Som grundare av närradiostationen Radio Islam fälldes Ahmed Rami 1989 för upprepade fall av hets mot folkgrupp efter en stämning från JK.

– Vi fick reaktioner på vårt beslut under dagen, men tanken med debatten var att de inbjudna och publiken skulle diskutera just var gränsen för yttrandefriheten går. Vi står inte på något vis för Ramis åsikter, betonar studentföreningens ordförande Tamuz Hidir.

Universitetsföreningen har tidigare inviterat bland annat den omstridde konstnären Lars Vilks respektive Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige.

Ser du inte en risk för att ni tillhandahåller en respektabel plattform för en person som Ahmed Rami genom er inbjudan?

– Jo, vi har fått kritik för just det. De som följt våra debattprogram vet att vi ger plats för personer med kontroversiella åsikter, det gör vi, men vi anser att man ska kunna ha en fri och öppen diskussion just på ett universitet, säger Hidir.

– Ska vi diskutera om Ahmed Rami eller ska han få möjlighet att förklara sig själv? Och han var på plats för att diskutera yttrandefrihet, inget annat. Dessutom handlar ju diskussionen kring vårt beslut kring Rami också om yttrandefrihet. Jag tycker inte att det var fel att bjuda in honom.

Chefredaktör Daniel Poohl vid den antirasistiska tidskriften Expo delar inte den bedömningen.

– Det är helt absurt att välja en person som Rami för att diskutera yttrandefrihet. Jag förstår idén att man ska låta alla komma till tals och att människor själva ska stå för sina åsikter, men i det här fallet ger man utrymme och legitimitet åt en person som jag tycker har diskvalificerat sig från den offentliga debatten med sitt uttalade hat, säger han.

– Jag tycker att man faktiskt kan förbruka sin plats i den öppna debatten. Det gäller inte många människor, men definitivt Ahmed Rami.

Ola Larsmo, ordförande i svenska PEN-klubben, är också kritisk.

– Vi har yttrandefrihet i Sverige, det gäller också folk som är fällda för hets mot folkgrupp, men det här handlar mer om föreningen som bjöd in Rami och vilken profil den vill ha. Jag ser fram emot att de också bjuder in den öppet gayfientlige Åke Green och någon riktigt präktig islamofob, säger Larsmo.

Utrikespolitiska studentföreningens debattdag, den så kallade UF-dagen, i Linköpings universitets amfiteater, öppnades under onsdagseftermiddagen av landshövding Björn Eriksson.

– Jag känner till Rami, när jag var rikspolischef så var vi i luven på varandra, säger han till DN. Jag höll inledningsanförandet och hörde inte debatten, men min uppfattning är att om en sådan person bjuds in och möter kvalificerat motstånd så tror jag man massakrerar honom bättre än att försöka sig på alltför mycket isolationism; det brukar leda till martyrskap och det ska man inte bjuda på. Utrikespolitiska föreningen är en seriös verksamhet och jag kom dit oberoende av vem som var efter mig.

I veckan gästas Utrikespolitiska föreningen vid Linköpings universitet av bland annat Fredrik Reinfeldt respektive Margot Wallström.
 

 2
http://www.dn.se/opinion/huvudledare/hall-rasismen-kort-1.871310
Ahmed Rami bjuds
in till debatt på skola

21-5-2009
DN

Fredag 22 maj 2009

Ahmed Rami bjuds in till debatt på skola
Ahmed Rami

Kritik mot beslut. Ahmed Rami, fälld för av hets mot folkgrupp, har bjudits in av Utrikespolitiska föreningen på Linköpings universitet.

Håll rasismen kort
Publicerat Fredag 22 maj 2009

Linköpings universitet bjöd in en dömd antisemit att debattera yttrandefrihet. Det skedde under journalistisk täckmantel. Sådant ohederligt beteende hör inte hemma i den akademiska världen.
 
Ahmed Rami, grundare av Radio Islam, är en av Europas mest ökända antisemiter. I hans beundrarskara ryms extremister från alla läger. Rami har fungerat som en länk mellan extremhögern och radikala islamister.

1990 dömdes han av Svea hovrätt till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp. Tio år senare dömdes han till böter av en fransk domstol för spridande av antisemitisk propaganda.
Ramis verksamhet har inte upphört. Vintern 2006 föreläste han om ”den judiska frågan” och sionismens påstådda krig mot arabvärlden och islam för Sveriges största nazistorganisation, Nationalsocialistisk front. ”För mig är judenheten det onda”, förklarade Rami vid en föreläsning i Göteborg för en högerextrem förening 2004.

Det omfattande hatmaterialet och registret över personer av judisk härkomst ligger mot alla odds kvar på Radio Islams hemsida, som numera drivs av Ramis sympatisörer.

Man måste därför fråga sig hur Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings universitet resonerade när de bjöd in denne man till en debatt om yttrandefrihet i onsdags (närvarade gjorde även landshövding Björn Eriksson och toppnamn från riksdagspartiernas EU-listor).

”Ahmed Rami är aktuell på grund av att han är en av de personer i Sverige som i alla fall har varit på gränsen, eller som en del vill hävda har testat den gränsen och kanske gått för långt, men ändå varit där. Därför valde vi att bjuda in honom”, förklarar ordföranden Tamuz Hidir för tidningen Expo. Hidir uppfattar det alltså som att Rami balanserat på yttrandefrihetens gräns snarare än att han i åratal missbrukat friheten i fråga. Det är tydligt att det även på svenska universitet finns en anmärkningsvärd okunskap om skiljelinjerna mellan rasistisk propaganda, yttrandefrihet och hets mot folkgrupp.

Inbjudan ger intryck av att Rami har något viktig att tillföra debatten om yttrandefrihet. Men borde inte det faktum att han grovt missbrukat yttrandefriheten för sina egna syften, det vill säga att sprida lögner och fördomar om det judiska folket, diskvalificerat eller åtminstone gjort honom tämligen ointressant i en sådan diskussion?

Att han vid debatten dessutom presenterades under den neutrala titeln ”journalist och debattör”, vilket skänker honom ett slags legitimitet, tyder på en oärlighet som inte hör hemma i den akademiska världen. Det är illa nog att Linköpings universitet upplåter sina lokaler för en ökänd antisemit.

Ett mer rimligt tillvägagångssätt hade varit att låta forskare och debattörer diskutera svensk yttrandefrihet med utgångspunkt i fallet Rami, och då vara tydlig med exakt vilket slags material det rör sig om.

Ahmed Rami själv måste rimligen, efter decennier av rasistisk verksamhet, anses ha förverkat rätten att delta i seriösa sammanhang. ”Det är ingen mänsklig rättighet att få annonsera i Metro”, sade chefredaktör Per Gunne nyligen i Resumé, efter att ha nekat Sverigedemokraterna annonsplats. Det är inte heller en självklarhet att personer med rasistiska åsikter ska ges utrymme att sprida sina idéer på svenska universitet.
 


 

SvD- Svenska Dagbladet
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2935013.svd

Ahmed Rami inbjuden till debatt om yttrandefrihet
Publicerad: 22 maj 2009

Han är grundaren till Radio Islam och har flera gånger fällts för hets mot folkgrupp. I onsdags bjöds Ahmed Rami in av Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings universitet för att diskutera yttrandefrihet.
 

Debatten hölls under heldagsarrangemanget "UF-dagen" och på agendan stod yttrandefrihet, Ipred-lagen och religionens roll i politiken. Ahmed Rami var en av deltagarna - speciellt inbjuden av Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings universitet.

Rami blev omskriven 1987 när han startade närradiostationen Radio Islam. I radion spred han antisemitiska budskap och förnekade att förintelsen ägt rum. Men hans handlingar fick konsekvenser. 1989 stämdes han av Justitiekanslern för hets mot folkgrupp och Stockholms tingsrätt dömde honom senare till sex månaders fängelse för hets mot folkgrupp.

Utrikespolitiska studentföreningens ordförande Tamuz Hidir säger till SvD.se att han är medveten om att Ahmed Rami är kontroversiell.

– Vi som förening tar avstånd från hans åsikter men samtidigt värnar vi om en öppen debatt. Vi bjöd inte in honom för att han skulle ge sin syn på förintelsen utan för att diskutera var gränsen för yttrandefrihet går, säger Tamuz Hidir.

Ahmed Rami var en av sex inbjudna talare. Han var inbjuden eftersom han är en av de personer i Sverige som balanserat på gränsen, menar Tamuz Hidir.

– Många menar också att han gått för långt men vi som förening sätter inte gränsen utan uppmanar till en öppen debatt.

Förutom Ahmed Rami deltog även Konstfacks studentkårs ordföranden Erik Hellsten och en representant från Piratpartiet i debatten i onsdags.

Enligt Tamuz Hidir var diskussionen "ganska tam" och utan kontroversiella utspel från Rami eller någon av de andra deltagarna.

Utrikespolitiska studentföreningen har tidigare bjudit in den kontroversielle konstnären Lars Vilks och Israels ambassadör i Sverige. Nästa vecka besöker statsminister Fredrik Reinfeldt Linköping för att diskutera utrikes- och säkerhetspolitik med Europa-tema.

 

20 Maj 2009

Man bjuder in de riktiga rasistiska sd:arna i tv´s morgonsoffor, for att dom stödjer ockupatinsmakten Israel, men man får INTE låta Rami komma till tals for att han är kritisk mot Israel !!
sd:arna gör gemensam sak med judarna och Israel. Det är ju i det parti där rasismen frödas som mest här i Sverige.

Birgitta

 

En vindvändning har ägt rum. För det är föga troligt att vi i IT-åldern kommer att gå tillbaka till den reservationslösa prosionistiska hållning som förut härskade i media.
Om Israel, trots ständiga referenser till 9/11 och islamistisk motstånde ( "terror" ), ändå inte lyckats dölja det faktum att sionismen är ett problem utan tvärtom det blivit mer uppenbart att Israel är ett hot mot världsfreden och en skurkstat. Detta tyder på att “vinden” inte kommer att vändas tillbaka utan tvärtom det ska  intensifieras. Lägg därtill att när Israels roll i 9/11 kommer fram och att “förintelseindustrin” sätts under lupp, så krävs det inget geni för att inse att det då är “kört” för sionismen.
Tro inte det sämsta om "medelsvensson", dvs att den sionistiska rasistiska diskursen skall slå rot hos svensken.
Istället för att försöka sabotera yttrandefriheten genom nedrivande av en vulgär sionistisk propagand, vore bättre om hon sionisterna  dök upp på utrikespolitiska föreningen och diskuterade med Rami!

Råttjägaren

 

 http://emre.blogg.se/

Emre Güngör

Välkommen till min blogg. Här skriver jag om dagsrelaterade ämnen, nyheter, erfarenheter och reflektioner om saker och ting... Du får gärna tycka till!

Ahmed Rami väcker känslor

Idag ringde Tamuz Hidir mig, ordförande för Utrikespolitiska Föreningen...

-"Tjena Emre, läs Dagens Nyheter...."

Folk reagerar på vad jag reagerade på för 2 månader sen. Jag tyckte då inte att Jimmie Åkesson skulle få plattformen att föra ut sin propoganda och nu är det samma diskussion om Ahmed Rami. Själv var jag moderator för debatten och var därmed en del av den plattform som var skapad för honom men samtidigt är det upp till arrangörerna att avgöra i detta fall.

läs och bedöm själva.......

 

 https://www.flashback.info/showthread.php?t=920792
Är svenskarna åsiktskontrollfreakar?

Varför inte låta alla framföra sin syn på saker och ting?  Tur att FB finns....

I veckan gästas Utrikespolitiska föreningen vid Linköpings universitet av bland annat Fredrik Reinfeldt respektive Margot Wallström.

Dom är ju också rätt "extrema" även om ytan är polerad

Ja, det skulle jag vilja hävda: vi är det inte bara på den inrikespolitiska spelplanen, vi vill alltid försöka vara brorduktig och agera hela världens samvete. Vi dikterar gärna hur andra länder borde vara för att vara lika moraliska och korrekta som oss!

det är nog det värsta jag vet med Sverige, finns mycket dumt (men en del bra) men detta är nog det värsta.
 https://www.flashback.info/showthread.php?t=541177

http://www.dn.se/kultur-noje/linkopings-universitet-bjod-in-ahmed-rami-1.871313

 

 https://www.flashback.info/archive/index.php/t-895453.html
Mycket intressant fenomen. Återigen är det en muslim som hamnar i centrum för judesuggornas hatkampanje, pionjären Ahmed Rami och de illvilliga censurivrare som i så många år velat tysta honom. Nedan en riktig sionistgris vid namn Charlotte Wiberg, som skriver skit om bloggaren Bulten i Bo, som tydligen nu ska lägga ner verksamheten efter att inkvisitionslakejen Magnus Sandelin inlett en hatkampanj mot honom. Bl.a detta skriver den äckligt förljugna käringen om Mohamed Omar:
http://kamfertext.blogspot.com/2009/04/martyrerna.html

 

Etablissemanget är rädd för Yttrandefriheten !
Av: Björn Björkqvist
http://den-svenske.com/2009-05-23-yttrandefrihetsdebatt_chockar_etablissemanget.html

Den 20 maj 2009 arrangerade Utrikespolitiska studentföreningen vid Linköpings Universitet en debatt om yttrandefrihet. Inledningstalet hölls ironiskt nog av den flerfaldigt uttalade yttrandefrihetsfientlige Björn Eriksson. I den efterföljande paneldebatten fanns människor från universitetet, Konstfacks studentkår, Sveriges Unga muslimer, Piratpartiet m.fl. Inbjuden var också författaren, debattören och journalisten Ahmed Rami.

Det är svårt att hitta någon mer lämplig person i en debatt om yttrandefriheten. Ahmed Rami har fått känna på att gå från en hyllad debattör till en för åsiktsbrott dömd person som frysts ut av etablissemanget. När han kom till Sverige som flykting prisades han och fick träffa Olof Palme och umgicks med höjdare inom SSU. Det var när socialdemokratin endast såg honom en revoltör som med vapen i hand försökt avsätta den marockanske kungen. När det kom fram att han hade mage att kritisera staten Israel liksom den sionistiska lobbyn i Sverige så satte de politiskt korrekta hyllningarna i halsen. Först ut att kräva att Ahmed Rami tystades var judar och liberaler. 1990 dömdes han för hets mot folkgrupp för saker han sagt i sitt närradioprogram, Radio Islam. Straffet blev sex månaders fängelse som han avtjänade på Skänninges öppna anstalt. Efter att han dömts vände många av hans tidigare vänner honom ryggen. Den vänster som tidigare applåderat hans idéer krävde i och med domen att han skulle tystas. Ahmed Rami blev paria. Den som vill läsa mer om vad han dömdes för liksom mer om hans intressanta historia, engagemang och åsikter rekommenderas de böcker han har författat.

Det som hände Ahmed Rami liknar på flera sätt det som idag drabbar Mohamed Omar. Det finns skillnader. Mohamed Omar har ändrat uppfattning de senaste åren. Han lyftes fram av etablissemanget som en god liberal muslim med rätt åsikter. För en tid sedan kom han ut som radikal muslim och genast började hatartiklarna om honom att hagla. Precis som media ville tillskriva Rami alla åsikter som kom fram när han intervjuade olika gäster i sitt radioprogram så vill media idag tillskriva Omar alla åsikter som framför av de som intervjuas på hans blogg. Skriken om att sätta Omar i fängelse har än så länge inte hörts men de kommer. Garanterat. Det finns gott om människor som inte tål att höra andras åsikter. Ingen, vare sig det rör sig om svenskar eller andra, får bryta den liberala normen som kräver lydnad i frågor som är viktiga för judarna.

Att bjuda in Ahmed Rami för att debattera om yttrandefrihet visade sig dock inte gå obemärkt förbi. Redan samma dag som debatten ägde rum skickade svensk Israel-information ut ett pressmeddelande där man fördömde att Rami tillåts delta i en debatt.

Men hur tänkte man på Linköpings Universitet? Efter att ha fällts för hets mot folkgrupp, får väl Ramis ståndpunkter sägas vara allmänt kända. Och antisemitismen som sådan har ju flera tusen år på nacken, så tillför programpunkten egentligen något?

Efter pressmeddelandet nappade tidningen Expo. Expo skäms inte över sitt trångsynt förakt mot yttrandefrihet och missar sällan en chans att springa sina finansiärers ärenden. Nyligen gick man ut med ett pressmeddelande där man stolt förklarade att en av Expos främsta finansiärer är Segulah AB, ett riskkapitalbolag ägt av juden Gabriel Urwitz, vice ordförande för judiska församlingen i Stockholm, som i sin tur dessförinnan var vd för Proventus. Segulah betyder för övrigt ”den utvalde”, vilket man inte direkt behöver vara konspiratorisk lagd för att koppla till många judars syn av sig själva som ”Guds utvalda folk”.

När Expo ska stämpla någon för att vara rasist, antisemit eller något annat brukar de undvika att berätta vad människorna tycker. Exempelvis stämplade de boken Blommor i Galiléen av Israel Shamir som antisemitisk utan att med ett enda ord beskriva bokens innehåll. På samma sätt fördömer man nu Ramis rätt att tala. I sin egen artikel ligger man något lågt. Man förklarar på flera sätt hur mycket antisemit han är. Ordet antisemit lyckas man peta in sex gånger med olika böjning som man sedan försöker stärka med ord som ”ökända”, ”antijudiska”, ”nazistiska” och så vidare. I Dagens Nyheter som dagen efter debatten skrev en artikel var dock Daniel Poohl från Expo tydligare med vad hans tidning anser om att låta obekväma komma till tals.

Det är helt absurt att välja en person som Rami för att diskutera yttrandefrihet. Jag förstår idén att man ska låta alla komma till tals och att människor själva ska stå för sina åsikter, men i det här fallet ger man utrymme och legitimitet åt en person som jag tycker har diskvalificerat sig från den offentliga debatten med sitt uttalade hat. Jag tycker att man faktiskt kan förbruka sin plats i den öppna debatten. Det gäller inte många människor, men definitivt Ahmed Rami, förklarade han.

Dagens Nyheter, en liberal tidning med judiska ägare, tar tydligt avstånd från Ramis rätt att uttrycka sig. Förutom att ge tidningen Expo utrymme intervjuar man Ola Larsmo från Svenska Pen som ges möjlighet att vädra sina åsikter. Även han förklarar att det är olämpligt att en person som dömts för hets mot folkgrupp bjuds in av ett universitet. Larsmo menar att man lika gärna skulle kunna bjuda in ”den öppet gayfientlige” Åke Green. För de som inte minns det är Green en pingstpastor från Öland som väckte uppmärksamhet när han polisanmäldes för en predikan om homolobbyn. Åtal väcktes och han dömdes i lägre instanser för att slutligen frias av Högsta Domstolen. Larsmo menar dock att det vore olämpligt att låta en bibeltrogen pastor delta i en debatt om yttrandefrihet.

I en osignerad ledarartikel går man ännu längre. Eftersom artikeln inte är undertecknad får man anta att hela redaktionen står bakom artikeln och ytterst ansvarig är tidningens politiske redaktör Peter Wolodarski. Wolodarski har ofta uttryckt sitt förakt för yttrandefrihet. Han har också varit tydlig med att man bör använda våld för att tysta meningsmotståndare. Detta blev tydligt bland annat när han applåderade USA:s angreppskrig mot Irak som ledde till att landets president mördades under förnedrande former, vid sidan om åtskilliga tusentals civila offer. En annan ledarskribent på DN som skulle kunna ligga bakom texten är Lisa Bjurwald. Hon är aktiv skribent för tidningen Expo och brukar akta sig noga för att hålla sig för nära sanningen när hon skriver. Hon tycks lida av någon form av allvarlig allergi mot objektivitet.

I artikeln skriver Dagens Nyheter att Ahmed Rami har missbrukat yttrandefriheten och därför inte borde bjudas in på svenska universitet. Att Utrikespolitiska föreningen kallar Rami för ”journalist och debattör” upprör tidningen. I deras sinnesvärd inger ordet journalist ”ett slags legitimitet”, detta trots att personer som Daniel Poohl och Lisa Bjurwald ofta kallas för journalister. Det epitet DN genomgående använder för Rami är ”ökänd antisemit”. Tidningen menar således i första hand att universitetet inte alls borde ha bjudit in Rami men om man ändå, trots att DN motsätter sig det, gjorde det skulle man inte kalla honom för debattör utan använda nedvärderande epitet på den inbjudna gästen. Varför inte återknyta till en satirteckning av Lars Hillersberg och skriva ”Ahmed Rami, rasistisk svartskalle”? Ahmed Rami kan tydligen inte vara debattör för han debatterar inte för samma åsikter som DN. Åsikter som inte passar DN är inte värda att uttryckas.

Lars Hillersberg: Rätt åt den rasistiska svartskallen

"Inbjudan ger intryck av att Rami har något viktig att tillföra debatten om yttrandefrihet. Men borde inte det faktum att han grovt missbrukat yttrandefriheten för sina egna syften, det vill säga att sprida lögner och fördomar om det judiska folket, diskvalificerat eller åtminstone gjort honom tämligen ointressant i en sådan diskussion?"

Detta är intressant. Att Ahmed Rami dömts för hets mot folkgrupp 1990, det vill säga för 19 år sedan ska diskvalificera honom från att uttrycka sin åsikt för all framtid. Framförallt fråntar det honom rätten att diskutera yttrandefrihet. Yttrandefriheten ska diskuteras av människor som liksom DN är svurna motståndare till den.

Om någon kör för fort så kan denne bli av med sitt körkort. Om förseelsen inte är allt för allvarlig så får fortköraren tillbaka körkortet efter några månader och har därefter åter rätt att köra bil. Är det en allvarligare förseelse kan personen dömas till fängelse och måste på nytt ta sitt körkort. Men sedan är det åter fritt fram på vägarna. Så fungerar svensk lagstiftning. Det skrivs inga ledarartiklar i Dagens Nyheter om att fortkörare har förbrukat sin rättighet att använda svenska vägar. Vi kan ta allvarligare exempel. I december 2000 slogs 17-årige Daniel Wretström ihjäl av ett multietniskt gäng. Motivet var att Wretström misstänktes hysa andra åsikter än gänget. En som deltog i dödsmisshandeln var den då 15-årige Danilo Henriquez. Efter att ha avtjänat samhällstjänst för sin delaktighet i Daniel Wretströms död ansågs han ha sonat sitt brott. Idag spelar han in musik under artistnamnet Danjah. Den 10 oktober 2008 beskrevs han av DN som ”Botkyrkas nya hopp”. Ett annat exempel är den judiske regissören Roman Polanski, kanske mest känd för filmen Pianisten. 1978 anhölls han misstänkt för att ha drogat och våldtagit en 13-årig flicka. Han släpptes sedan i väntan på dom och flydde då utomlands. Sedan dess har han inte satt sin fot i USA. Denna man som misstänkts för våldtäkt mot en minderårig flicka och flytt undan rättvisan hyllas ständigt av en samstämmig presskår, även av DN. Vi kan fortsätta med den judiske diktaren Allen Ginsberg som trots sitt öppna medlemskap i världens mest ökända intresseorganisation för pedofiler, Nambla, hyllats åtskilliga gånger av DN. Den 2 maj publicerades exempelvis en artikel med namnet ”En betydande hippie” där man prisar hans diktande och avståndstagande mot ”det traditionella amerikanska samhället”. Hans homosexualitet lyfts också fram som något fantastiskt men att han var ansikte utåt för Nambla nämns över huvud taget inte.

Så, vi kan nu ställa en människa som dömts för delaktighet i en dödsmissandel, en man som flytt undan sitt straff för våldtäkt på ett barn och en frontfigur för kampen för legalisering av pedofili mot en person som haft fräckheten att ta avstånd från sionismen och kritisera judar. För DN är det uppenbart vilka man väljer. Man generas inte det minsta över att hylla pedofilen och mördaren men kräva livstids munkavle på den oppositionelle. Sex månaders fängelse var bara början. Rami ska frysas ut. Beteendet känns igen från sekter där de som lämnar sekten ses som döda. Aldrig mer får man lyssna eller hälsa på den som lämnat sekten, detta eftersom denne har lämnat den enda rätta vägen och sanningen. Rami har lämnat den bestämda vägen och för detta möts han av en simpel sektmentalitet från DN och övrigt etablissemang.

I artikeln skriver man att yttrandefrihet absolut är något som bör få diskuteras. Dagens Nyheter skriver att det hade varit rimligt att diskutera Ahmed Ramis yttrandefrihet, men inte med Rami. Istället, skriver man, borde man ha låtit forskare och debattörer, alla brinnande för judenheten får man förmoda, diskutera yttrandefrihet utifrån Ramis 19 år gamla dom. Dagens Nyheter missar att det är just vad som skett i 19 år. Man har månad efter månad publicerat artiklar och böcker om Ahmed Rami men sällan har man låtit honom själv komma till tals. Dagens Nyheter förargas över att det för en gångs skull inte är en debatt mellan Per Ahlmark, Göran Rosenberg, Håkan Holmberg och Jackie Jakubowski som försöker överträffa varandra i vem som kan slänga ur sig flest ord på temat antisemit. Den här gången talade man inte om Rami utan med Rami. Det borde man inte göra, tycker DN.


Foto: Logik.se
Ahmed Rami utanför Bonnierskrapan.

Gemensamt för de flesta som skrivit om debatten är att de inte skrivit om vad som sades. Jag ville inte falla i samma fälla och slog därför en signal till Ahmed Rami. Han berättar att han förvånades över att få förfrågan att delta i debatten. Det tillhör inte vanligheterna att kontroversiella personer tillåts delta i offentliga debatter. Men förutom att förvånas så gladdes han åt förfrågan och tackade ja till att delta.

Väl på plats blev det inte så mycket till debatt. Ahmed Rami förklarade sina ståndpunkter i frågan. Bland annat menade han att varje ideologi, religion eller historiska uppfattning som behöver lagens skydd för att hävda sig kan misstänkas för att vara en bluff. Yttrandefriheten är viktig och ingen har någonsin så rätt att den har rätt att tysta sina motståndare. För detta fick han medhåll av samtliga i panelen och större delen av den mellan 100 och 200 personer stora publiken.

Det är alltså denna uppfattning som Expo, Dagens Nyheter och Svensk Israelinformation vill stoppa. Ingen ska komma och säga att det finns anledning att misstänka den ideologi som kräver lagens skydd mot kritik.

Det är inte så att Ahmed Rami höll brandtal medan han kastade judiska böcker på bål samtidigt som han försökte få publiken att ge sig på de judar som satt där. Inte heller påstod han att "judar äter barn", som Sundsvalls tidnings ledarblogg påstår, är en av Ahmed Ramis uppfattningar. Nej, Ahmed Rami betonade bara vikten av yttrandefrihet. Han om någon vet att yttrandefriheten har stora brister i Sverige. Det tycker inte sionisterna hos DN och Expo om att höra. Det är ju deras ideologi som kräver lagar mot ifrågasättande.

Björn Björkqvist
http://den-svenske.com/2009-05-23-yttrandefrihetsdebatt_chockar_etablissemanget.html


Ahmed Rami
DN-debatt, Dagens Nyheter, den 29/7-1982
Ett demokratiskt Palestina,
är den enda realistiska lösningen


Efter Libanonkriget återstår bara ett långt
motståndskrig
inne i det ockuperade Palestina tills
palestinierna får
sina rättigheter, skriver Ahmed Rami.

"Om Israel behåller de ockuperade områdena kommer araberna på sikt att bli i majoritet i den judiska staten. Redan nu kommer en majoritet av Israels judar från arabländerna och fler judar utvandrar än invandrar. På sikt är därför PLO:s förslag om ett demokratiskt Palestina för alla som bor i' området det enda realistiska." Den slutsatsen drar Ahmed Rami, doktorand i statsvetenskap vid Stockholms universitet och ordförande i Arabiska studentförbundet.

Jag vill här granska några av de bärande argumenten i försvaret av Israels politik.

Israel är ett faktum, därför kan Inte den israeliska staten som sådan ifrågasättas.

Detta är klassiskt maktpolitiskt tänkande: Makt går före rätt. Ingen frågar sig med vilken rätt Israel skapades. Britterna lovade 1917 i Balfourdeklarationen att den sionistiska rörelsen skulle få bygga ett judiskt nationalhem. När FN beslöt att dela mandatet 1947 var 70 proc. av befolkningen palestinier. Den sionistiska rörelsen ägde bara 8 proc. av jorden. Vad hade FN för rätt att ge bort palestiniernas land? Före, under och efter kriget 1948 fördrev sionisterna med våld och terror 85-90 proc. av araberna inom den judiska staten och intog dessutom stora delar av den planerade Palestinastaten. Det Israel som bildades 1948 motsvarar alltså inte ens FN:s delningsplan.
 

Nästan en miljon Palestinaaraber blev flyktingar. Den 11 december 1948 antog FN:s säkerhetsråd en resolution som ger dessa flyktingar rätt att återvända eller, i annat fall, ersättning för förlorad egendom. Israel har inte på något sätt efterlevt denna resolution utan har tvärtom stiftat lagar som fråntar flyktingarna deras egendom och som gav varje jude i hela världen automatisk rätt till medborgarskap i Israel (Law of Return, 1950). Kan ett sådant brott mot ett folk preskriberas efter 30 år? Ger Hitlers folkmord på judarna sionisterna rätt att fördriva ett annat folk? Är det kanske så att utomeuropeiska folk har mindre värde? Varför skapades inte en judisk stat i t ex Bayern? Det går inte att vifta bort historien. Den verkar med full kraft i dag.

 

Judarna har rätt att existera som folk.

Detta är inte vad frågan gäller. Genomgående sammanblandas judendomen, som är en religion (som jude räknas den som är född av judisk mor eller har konverterat till judendomen), och sionismen, som är en politisk rörelse. Sionismen utgick från att antisemitismen var obotlig: "Judeskräcken är en psykos Som psykos är den ärftlig." (Leon Pinsker, 1882. Citat ur "Palestinafrågan och den kristna opinionen" av Axelsson & Grenholm, 1972). I stället för att kämpa för likaberättigande för judar ville man skapa en judisk stat. Sionismen kapitulerade alltså de facto inför antisemitismen.
 

När PLO i dag kräver ett demokratiskt Palestina riktar man sig inte mot judarna utan mot sionismen. Pressen i Sverige skriver att PLO vill krossa Israel. Det låter väldigt blodigt och läsaren föreställer sig en massflykt av judar ut i havet. Men vad innebär egentligen PLO:s krav? Låt oss vända lite på frågan.


Bör inte de palestinier som fördrevs 1948 och 1967 ges rätt att återvända?


De palestinier som inte flydde har fråntagits största delen av sin jord. I dag är 92 proc. av jorden förbehållen judar. Det är inte ens tillåtet att arrendera ut den till palestinier eller låta palestinier arbeta på den.

 

En palestinier i Israel kan när som helst fängslas, förvisas från sin bostadsort och över huvud taget få sin rörelsefrihet inskränkt utan rättegång enligt de undantagslagar som gällt sedan Israel bildades.


Palestinierna i Israel har i praktiken berövats rätten att bilda egna organisationen av något som helst slag. Staten ingrep till och med mot försök att bilda arabiska idrottsklubbar i början av 60-talet.


Jag tror faktiskt att de flesta i Sverige är överens om att palestinierna bör ha rätt att återvända och att diskriminering på religiös grund är omoralisk. Men detta är ju precis vad PLO kämpar för. Varför vill då inte Israels ledning acceptera dessa krav? Svaret är enkelt. Då vore de inte längre sionister, då skulle Israel upphöra att vara en exklusivt judisk stat.


Sionismen formades i ett Europa präglat av nedvärdering av de icke vita folken. Staten Israel hade aldrig skapats utan hjälp av det brittiska imperiet och ett FN som ännu var dominerat av den rika världen. Utan USA:s stöd skulle, Israels ekonomi och försvar aldrig ha klarat sig. Sionismen är en sent utvecklad form av settler-kolonialism, liknande Sydafrika, men mer extrem då den faktiskt vill fördriva det underkuvade folket. (Först med ockupationen av Västbanken och Gaza har den börjat utnyttja billig palestinsk arbetskraft i stor skala.) Den är unik i världen då den grundar medborgarskap på religiös tillhörighet.


Palestinierna har rått till en egen stat, men det är orealistiskt att Israel därför skulle försvinna.


Israel har genom aggressiv expansionism, bosättningar, ekonomisk politik och uttalanden visat att man inte har en tanke på att palestinierna skall få en egen stat.


På sikt är PLO:s förslag till lösning det enda realistiska. I Israel växer klyftan mellan en krigisk ledning och ett folk som längtar efter en varaktig fred. En knapp majoritet av judarna i Israel kommer från arabländerna och får kämpa mot diskriminering från de europeiska judarnas sida. Fler judar utvandrar än invandrar. Behåller Israel de ockuperade områdena, kommer araberna med sin högre nativitet under 80 talet att bli i majoritet 1 den judiska staten. Det år inte otroligt att den sionistiska ledningen inom tre till fem år kommer att ha en majoritet av befolkningen, inklusive flertalet judar, emot sig. Alternativet till ett demokratiskt Palestina är ökat förtryck och nya erövringskrig.


I stället för att lösa det judiska problemet har man som lösning skapat ett annat och allvarligare problem i Mellanöstern för judarna och hela världen. För att bli av med judar frän Europa skapades Israel som judisk kolonial stat. När den brittiske utrikesministern Balfour lovade judarna en stat i Palestina 1917 (före Hitlers judeförföljelser) var Palestina en nation och ett folk under brittisk ockupation. Man gav varje jude i hela världen rätt att flytta till Palestina. Eftersom landet Palestina redan var befolkat av palestinier (judar, kristna och muslimer), blev resultatet ett stort problem. För att få plats för miljoner judar från hela världen för att skapa kolonialstaten Israel fördrev de nyinkomna judarna genom våld och terror miljoner palestinier frän deras egna hem och jordar för att bli eviga flyktingar i Libanon, Jordanien, Syrien och hela världen. Palestinier som helt enkelt inte accepterar att låta sig förintas har organiserat sitt motstånd genom PLO för att få rätt att återvända till Palestina och där bygga en demokratisk stat för alla dem som i dag bor i Palestina (judar, kristna och muslimer). Men terroriststaten Israel, som vill fortsätta som en rent judisk, rasistisk, expansionistisk stat, betraktar PLO:s krav som terrorism och som ett hot mot "Israels existens":

Egentligen är det Israel som är problemet i Mellanöstern, och det är USA som genom sitt stöd till Israel hindrar all lösning utan våld och krig. Kriget i Libanon är förmodligen det sista kriget mellan palestinier och israeliska ockupanter utanför Palestina. Nu har Israel under sin ockupation den största militanta delen av palestinierna. Det kommer nu att bli ett långt motståndskrig inne i själva ockuperade Palestina tills palestinierna får sina rättigheter i ett demokratiskt Palestina, som är den enda rättvisa lösningen av Palestinafrågan.

AHMED RAMI
DN debatt
DN 29/7-1982

En skapelseberättelse

"Gud har blivit svensk"!

Ahmed Rami: en väl behövlig blodtransfusion. Han är på
något sätt mer svensk än de gamla infödda svenskarna

Från Sveriges  Radios arkiverade diskussioner


Controversial
guests in Linköping

http://www.stockholmnews.com/more.aspx?NID=3271
2009-05-22

The Student Association for Foreign Policy at the University of Linköping in Sweden has invited Ahmed Rami to discuss freedom of speech. Previous guest have been the Israeli ambassador Benny Dagan and Lars Vilks, the artist who was threatened after picturing the prophet Mohammed as a dog.

Rami has been convicted in court for hateful speeches about Jews. He has also questioned the historical evidence for the Holocaust.

The chairman for the Association, Tamuz Hidir, says to Dagens Nyheter  that they do not support Rami’s views but that the purpose was to discuss the limitations of freedom of speech.

The former national police boss, Björn Eriksson, who held an opening speech at the Association´s debate day, also defends the presence of Mr. Rami. – He would be made a martyr if he was denied the right to show up. People like him is loose big time when they meet qualified opposition in a debate he says to DN.

Daniel Pohl, editor in chief for the Jewish magazine Expo criticises however the decision to invite Rami. Pohl says to DN that Rami should have lost his right to participate in the public debate after his previous statements.

Tommie Ullman
[email protected]

Video
http://svtplay.se/v/1567115/kulturnyheterna/22_5


Bernt Johansson:
Rami och de inbillade heliga


Isorel:
Rami och Voltaire


Arbër Berisha:
Att göra paria av vissa människor


HOME