HOME


Debatt om yttrandefrihet
  På Fib-Forum
Mellan

Kenneth Rasmusson

och

Gunnar Thorell,
Leif Erlingsson, Mikael Wälivaara

 Gick Rami över den lagliga gränsen ?

Freedom of Speech - Use it or lose it
?
Är sanningen olaglig ?
Har lagarna alltid rätt
?

Rami gick över
den lagliga gränsen !

"Jag själv hade aldrig ens övervägt att vilja riskera mitt solidaritetsarbete för palestiniernas sak, såsom Anders Püschel och en del andra har gjort, eller så som Ahmed Rami i sitt ansvarslösa vanvett fullbordade till faktum.

Rami gick över den lagliga gränsen.
 
Jag väljer att avstå från riskerna inom gråzonen Hets mot folkgrupp. Inget svårt val för den som är klok.
 
I det här eviga fallet kan man således bara behålla sin egen ofelbarhet genom att aldrig dansa tango. För Rami et alumni är det dock lika evigt försent. De kan aldrig ens göra avbön nog, hade de haft sådant i sinn.


Kenneth Rasmusson

[email protected]
Fib-Forum
11 Dec 2006


Use it or lose it!

Det är märkligt vilken rädsla kritik från den Stora Tidningen tycks kunna åstadkomma.

Samma sak hände under Ordfronts transformering till Pudelfront.
 
Först falska anklagelser om förintelseförnekande i DN.
 
En rädsla som sprider sig hos "de ansvariga" - d.v.s. de som har prestige av och kanske förhoppningar om att försörja sig via språket.

Jag citerar the Clash fritt ur minnet:

"Of course I beleive in Free Speech as long as you are not dumb enough to use it".

Gunnar Thorell
Fib.Forum
13 Dec 2006
[email protected]
 www.humanistgruppen.tk


Är sanningen
olaglig ?

Bara en observation, från sidan 184 i Israel Adam Shamirs "Blommor i Gallilén":  ".....Det är därför Intifadan är så viktig.  Den kan bli början till ett världsomspännande uppror mot makt- och penninglystnadens mörka krafter.  Det bör inte göra halt vid det Heliga landets gränser.  Jag vet att denna tanke är palestinierna främmande.  De kämpar för sina byar och städer, ... ''

Så som Kenneth själv konstaterat i annat mail, man väljer själv hur man väljer att försöka göra skillnad, och mot vad, skulle jag vilja tillägga.  Men att kalla en annans sätt och metod för "ansvarslösa vanvett" tycker jag är att sätta sig till doms över det man inte har moralisk rätt att döma över - men möjligen juridisk, då det ofta är olagligt att göra och säga det rätta, men lagligt och uppskattat att göra och säga det orätta.

Jag menar givetvis inte - när jag citerar Israel Shamir - att det skulle handla om väpnad kamp. Tvärtom, som Danel Ellsberg ( årets Right Livelyhoodpristagare och på 70-talet den på Pentagon som avslöjade lögnerna inför anfallet på Nordvietnam - de så kallade Pentagonpappren ) sa på ett möte på ABF Stockholm, arrangerat av Folket i Bild Stockholm, i torsdags den 7 december 2006, motståndet (han talar här om amerikansk imperialism) måste ske med ickevåld och med sanningen.  Detta är den enda väg som är lovande.  Samtidigt som han påpekar att solidaritet med motståndet mot amerikansk imperialism - det som är HANS ämne - är helt berättigat, som med Iraks motståndsrörelser.  Men han upprepade i sitt framförande att det är ickevåld och sanning som är lovande.

Danel Ellsberg talade om USA, men gäller det USA så gäller det Israel.  Ellsberg talade om att ta risker, innan det är för sent.  Han begick själv ett lagbrott för att stoppa Vietnam-kriget.  Det var hans val.  Att hävda att det är vansinne att begå lagbrott för att säga en förbjuden sanning är, tycker jag, ganska märkligt.

Kanske man kan hävda att det i ett visst läge har varit otaktiskt, det kan jag förstå.  Men civil olydnad är en etablerad metod för politisk förändring.  Och det är så oerhört effektivt just medan det
STRIDER MOT DEN MÄNNISKOBILD EGOISTISKA PSYKOPATER HAR FÖR ATT FÖRUTSÄGA ANDRAS REAKTIONER.  De kan helt enkelt inte förstå ett oegennyttigt beteende.  De ser det som antingen en mentalsjukdom, att dessa felaktiga individer bör rensas ut från människosläktets DNA, eller att det måste bero på religiösa fantasier om belöningar i himlen.  Om det inte kan förstås enligt dessa termer, då kastar det sand i det mentala maskineriet hos "makt- och penninglystnadens mörka krafter".  Vilket är önskvärt!

Kort sagt, huruvida Ahmed Rami sysslat med ansvarslöst vanvett eller om han har tydliggjort en mycket otrevlig verklighet genom att dömas för det han blev dömd för, det återstår att analysera.

Men kan det analyseras utan att man själv begår åsiktsbrott?  Om inte, har han faktiskt JUST DÄRMED bevisats att i stort sett ha rätt!  Vad gäller detaljerna, så har jag inte läst domen ännu, så därom får jag i sådant fall återkomma.  Men jag anar i dag att domen mot Ahmed Rami faktiskt lagt en våt filt över svensk debatt, och att den Stora Tystnaden från Intelligentian INTE beror på - som jag trodde när jag startade min blogg - att de skulle vara blockerade, utan att de i själva verket fattat mycket mer än jag, nämligen att sanningen är olaglig.

Leif Erlingsson

http://blog.lege.net/,
[email protected]

Fib-Forum
11 Dec 2006


 Har lagarna
alltid rätt?

Efter diskussionen har jag faktiskt varit inne lite och botaniserat på Ahmed Ramis sidor.  Jag var inte politiskt aktiv när domen föll, och följde inte alls det då.

Har ännu inte hunnit läsa domen, etc , så jag kan eg. inte ta ställning.

Men jag ville komma med en liten fundering:  Att något är lag innebär inte automatiskt att det mänskligt att döma är rätt.

Jag tycker att vi som vill förändra samhället behöver ha den ödmjukheten att inse detta.

Till Ahmed Rami och eventuella övriga medlyssnare kan jag meddela att jag nu har läst Flashback-intervjun på hemsidan samt en till intervju, och därför blivit uppmärksammad på din bakgrund, något jag i min totala tidigare politiska okunnighet inte kände till. 

Huruvida du Ahmed Rami har gått för långt har möjligen den svenska eliten bedömt, men jag har ju själv insett att jag inte litar på deras vare sig heder eller lojaliteter, så jag får allt göra en egen bedömning innan jag vill ta ställning i den frågan.  Och till det har jag ännu ej haft tid och ork.

Men det kommer.  Som kuriosa kan nämnas att olika 'agenter' i ett par år försökt avskräcka mig från att besöka Ahmed Ramis sidor, genom insinuationer om att jag skulle samarbeta med just Ahmed Rami.  Eller också är våra åsikter så lika att det var uppriktigt menat, det är ju också en möjlighet som jag ännu inte har haft möjlighet att undersöka.  :)

Men åter, lite ödmjukhet hos dem som ifrågasätter elitens manipulationer, om jag får be.

Historierevision är nödvändig, precis som alla former av revision. Ahmed Rami ska berömmas för att han gjort ett sådant gediget arbete på den fronten. Att han fängslades för det är fullkomligt oacceptabelt - och jag skäms lika mycket som jag tycker att alla andra intellektuella bör göra det, för att vi inte protesterade mot detta!

Ska jag uppfatta det som ett hot, eller som att du väljer att skona mig, trots att jag förtjänar ett ännu hårdare, "betydligt värre", straff än Rami?

Vad var det i ditt uttryck "kriminell antisemitism" som jag missuppfattade? Du har ännu inte övertygat mig om på vilket sätt det skulle vara något annat än ett åsiktsbrott, men det är väl gyttjan som hindrar min klarsyn.

Jag vet inte om du delar min och Ramis erfarenhet av att verkligen ha suttit i fängelse för åsiktsbrott - i mitt fall militär ordervägran/ värnpliktsvägran, fyra månader - men frågan blir lite mer personlig på det sättet. Lite närmare det egna skinnet, om du förstår vad jag menar.

T
ycker du att det är okej att människor döms till fängelse för åsiktsbrott. Vad lagen säger är jag, medveten om. Civil olydnad kan också vara kriminell. Innebär det att lagarna alltid har rätt? Var står du?"

Av det Kenneth Rasmusson
skrev får man intrycket att alla som bryter mot lagen ska dömas - lagen har aldrig fel! Vilket innebär att alla som bryter mot andra nationers lagar, som till exempel dissidenter i kommunistländer, automatiskt "kriminaliserat sig" och därmed får stå sitt kast. Eller är det bara svenska lagar som är ofelbara? De som dömer, dömer utifrån en egentillverkad och sedan till dem passande domar vrängd lagstiftning.

Bäste Kenneth!
Av detta kan jag bara sluta mig till att du tycker att det är okej att fängsla människor för åsiktsbrott. "Kriminell antisemitism"

Ska vi inte ta och införa lite kriminell antikommunism också, så att  vi får lite hyfs på den politiska analysen?


Varje gång vi dömer en människa till  fängelse för att ha uttryckt en åsikt, så har demokratin misslyckats.
 
Det spelar ingen roll hur motbjudande den åsikten är. Nu råkar jag  förvisso tycka att det mesta Rami skriver - ja, allt som JAG  hittills kunnat kontrollera - är både väl underbyggt och synnerligen  intressant. Men det är ändå " beside the point "! Var går gränsen?
 
Av  det du skrivit får man intrycket att alla som bryter mot lagen ska dömas - lagen har aldrig fel! Vilket innebär att alla som bryter mot  andra nationers lagar, som till exempel dissidenter i  kommunistländer, automatiskt "kriminaliserat sig" och därmed får stå  sitt kast. Eller är det bara svenska lagar som är ofelbara?


Mikael Wälivaara
[email protected]

2006-12-11

HOME